Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

 

Ички коопсуздук боюнча сектор

Инспектор (У-Б) - 1 бирдик

Жогорку кесиптик билим: экономика, финансы жана укук чөйрөсүндө.

Иш стажы жана тажрыйбасы: мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан бир жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес.

Кыргыз Республикасынын жараны.

Кесиптик компетенциялары:

1) Төмөнкүлөрдү билүү (Знания):

Кыргыз Республикасынын Конституциясын; "Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын; Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын: "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө"; "Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүңдө"; "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө"; "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө"; "Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө"; "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө";

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын регламентин; Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин этика кодексин;

мамлекеттик тилди В2 деңгээлинен төмөн эмес; кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө расмий тилди; чет тилди (билгени абзел).

2) Билгичтиги (Умения):

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо; аналитикалык документтерди даярдоо; кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу; иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү; эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу.

3) Көндүмдөрү (Навыки):

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу; ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү; башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу; компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү  (Word, Excel, Маалыматтык-укуктук система "ТОКТОМ Мамлекет Про", ПО "1С", Иш кагаздарын электрондук жүргүзүү система "Инфодокс").

 

Аудит жана эксперттик-аналитикалык иш-чараларды  жүргүзүү боюнча башкармалыктын

Капиталдык салымдарга чыгымдар боюнча эксперттик-аналитикалык иш-чараларды өткөрүү бөлүмү

Курулуш боюнча мамлекеттик инспектор (Б-Б) – 2 бирдик

Жогорку кесиптик билим: инженердик-курулуш чөйрөсүндө.

Иш стажы жана тажрыйбасы: 5 жылдан кем эмес кесиптик иш тажрыйбасы бар.

Кыргыз Республикасынын жараны.

Кесиптик компетенциялары:

1) Төмөнкүлөрдү билүү (Знания):

Кыргыз Республикасынын Конституциясын; "Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын;  Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин; Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарын: "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө"; "Республикалык бюджет жөнүндө (тиешелүү жылга карата)"; "Коррупциянын алдын алуу жөнүндө"; "Шаар куруу жана архитектура жөнүндө"; "Кыргыз Республикасынын шаар куруу мыйзамдарынын негиздери жөнүндө"; "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө"; "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө"; "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө"; "Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө"; "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө";  бюджеттик, атайын жана башка каражаттарды пайдалануу чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларды;

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын регламентин; Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин этика кодексин;

мамлекеттик тилди В2 деңгээлинен төмөн эмес; кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө расмий тилди; чет тилди (билгени абзел).

2) Билгичтиги (Умения):

иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу; эксперттик-аналитикалык иш чараларды жүргүзүү процессиндеги көйгөйлөрдү талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүдө жаңы ыкмаларды интеграциялоо; башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу; кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү; коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө; өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо; ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү; чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.

3) Көндүмдөрү (Навыки):

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу; башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө; маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо; ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу; натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн, элдин алдында сүйлөөнүн ыкмаларын билүү, мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу; компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү (Word, Excel, "ТОКТОМ Мамлекет Про" маалыматтык-укуктук система, ПО "1С", "Инфодокс"  иш кагаздарын  электрондук жүргүзүү система).

 

Санариптик өнүктүрүү боюнча бөлүм

МТ боюнча аналитик (Б-Б) - 1 бирдик.

Жогорку кесиптик билим: информациялык технологиялар тармагында төмөнкү багыттар боюнча: компьютердик технологиялар жана информациялык технологиялар; автоматташтыруу жана башкаруу (окуу профили: технологиялык процесстерди жана өндүрүштү автоматташтыруу, инновация); экономика жана менежмент (билим профили: мамлекеттик жана муниципалдык башкаруудагы маалыматтык технологиялар).

Иш стажы жана тажрыйбасы: 5 жылдан кем эмес кесиптик иш тажрыйбасы бар.

Кыргыз Республикасынын жараны.

Кесиптик компетенциялары:

1) Төмөнкүлөрдү билүү (Знания):

Кыргыз Республикасынын Конституциясын; "Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын; Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарын: "Коррупциянын алдын алуу жөнүндө"; "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө"; "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө"; "Электрондук башкаруу жөнүндө"; "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө"; "Электрондук колтамга жөнүндө"; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-ж. 30-октябрындагы № 526 токтому менен бекитилген "Электрондук документ жүгүртүүнүн мамлекеттик системасы" автоматташтырылган маалымат системасы жөнүндө жобону;

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын регламентин; Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин этика кодексин;

мамлекеттик тилди В2 деңгээлинен төмөн эмес; кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө расмий тилди; чет тилди (билгени абзел).

2) Билгичтиги (Умения):

компьютердик программаларды иштеп чыгууну, орнотуу/ ишке ашырууну; иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу; Эсептөө палатасынын иш процессиндеги көйгөйлөрдү талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүдө жаңы ыкмаларды интеграциялоо; башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу; кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү; коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө; өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо; ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү; чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;                                                                                                                                                                                                                                                          тармактык протоколдордун иштөө принциптерин жана компьютердик тармактарды курууну ишенимдүү билүү; сервердик программалык камсыздоонун ар кандай версияларынын иштешин ишенимдүү билүү; MS Active Directory - колдонуучуларды киргизүү, жумушчу станцияларды борборлоштурулган башкарууну билүү; скрипттерди окуу жана жазууну билүү; VMWare\KVM  виртуалдаштыруу системаларын билүү; маалыматтарды камдык көчүрмө сактоо принциптерин жана тутумдарын билүү.

3) Көндүмдөрү (Навыки):

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу; башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө; маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо; ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу; натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн, элдин алдында сүйлөөнүн ыкмаларын билүү, мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу; компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү ("ТОКТОМ Мамлекет Про" маалыматтык-укуктук система, ПО "1С", "Инфодокс"  иш кагаздарын  электрондук жүргүзүү система); серверлерди жана жумушчу станцияларды системалык жана адистештирилген программалык камсыздоону (программалык камсыздоо) башкаруу; Автоматташтырылган системалардын программалык комплекстеринин, системалык жана прикладдык программалардын ишин камсыз кылуу; маалыматтык технологиялардын, жеке ЭЭМ, тармактык жабдуулардын жана перифериялык түзүлүштөрдүн иштешин камсыздоо; локалдуу эсептөө тармагынын түзүмүн иштеп чыгуу жана администрациялоо; электрондук байланыш кызматтарын башкаруу жана интернет ресурстарына жетүүнү камсыз кылуу; структураланган Кабелдик системаны (АКК) башкаруу жана өнүктүрүү; программалык аппараттык комплестердин үзгүлтүксүз иштеши жана өнүгүшү үчүн зарыл болгон жабдуулар менен камсыздоо; эсептөө тармактарын өнүктүрүүнүн келечектүү пландарын иштеп чыгуу, жогорку өткөрүү жөндөмдүүлүгү менен ишенимдүү байланыш каналдарын жолго коюу, жабдууларды жана программалык каражаттарды сатып алуу; жабдуулардын техникалык абалына Мониторинг жүргүзүү, иштебей турган же эскирген жабдууларды өз убагында алмаштырууну камсыз кылуу; аппараттык комплексти өнүктүрүү маселелерин техникалык жактан иштеп чыгуу; вирустардан коргоо технологияларын иштеп чыгуу, эсепке алуу жана колдонуу; электрондук почта даректерин бөлүп көрсөтүү жана колдонуучулар үчүн почта ящиктерин уюштуруу; колдонуучулардын Интернетке кирүү каражаттарынын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу жана башкаруу.

3) Көндүмдөрү (Навыки):

электрондук почта даректерин бөлүп көрсөтүү жана колдонуучулар үчүн почта ящиктерин уюштуруу; колдонуучулардын Интернетке кирүү каражаттарынын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу жана башкаруу.

МТ боюнча башкы адис (У-Б) – 1 бирдик.

Жогорку кесиптик билим: информациялык технологиялар тармагында төмөнкү багыттар боюнча: компьютердик технологиялар жана информациялык технологиялар; автоматташтыруу жана башкаруу (окуу профили: технологиялык процесстерди жана өндүрүштү автоматташтыруу, инновация); экономика жана менежмент (билим профили: мамлекеттик жана муниципалдык башкаруудагы маалыматтык технологиялар).

Иш стажы жана тажрыйбасы: 3 жылдан кем эмес кесиптик иш тажрыйбасы бар.

Кыргыз Республикасынын жараны.

Кесиптик компетенциялары:

1) Төмөнкүлөрдү билүү (Знания):

Кыргыз Республикасынын Конституциясын; "Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын; Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарын: "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө"; "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө"; "Электрондук башкаруу жөнүндө"; "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө"; "Электрондук колтамга жөнүндө"; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-ж. 30-октябрындагы № 526 токтому менен бекитилген "Электрондук документ жүгүртүүнүн мамлекеттик системасы" автоматташтырылган маалымат системасы жөнүндө жобону;

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын регламентин; Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин этика кодексин;

мамлекеттик тилди В2 деңгээлинен төмөн эмес; кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө расмий тилди; чет тилди (билгени абзел).

2) Билгичтиги (Умения):

 компьютердик программаларды иштеп чыгууну, орнотуу/ ишке ашырууну; маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо; аналитикалык документтерди даярдоо; тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу; кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу; иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү; эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;                                                                                                                                                                                                                                                             тармактык протоколдордун иштөө принциптерин жана компьютердик тармактарды курууну ишенимдүү билүү; сервердик программалык камсыздоонун ар кандай версияларынын иштешин ишенимдүү билүү; MS Active Directory - колдонуучуларды киргизүү, жумушчу станцияларды борборлоштурулган башкарууну билүү; скрипттерди окуу жана жазууну билүү; VMWare\KVM  виртуалдаштыруу системаларын билүү; маалыматтарды камдык көчүрмө сактоо принциптерин жана тутумдарын билүү.

3) Көндүмдөрү (Навыки):

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу; ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү; башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу; компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү ("ТОКТОМ Мамлекет Про" маалыматтык-укуктук система, ПО "1С", "Инфодокс"  иш кагаздарын  электрондук жүргүзүү система).

 

Иш кагаздарын жүргүзүү жана

уюштурууну камсыздоо боюнча бөлүм

Эксперт (лингвист/ корректор) (У-А) – 1 бирдик.

Жогорку кесиптик билим: филолог, кыргыз тил жана адабияты, лингвист адистиктери боюнча.

Иш стажы жана тажрыйбасы: 3 жылдан кем эмес кесиптик иш тажрыйбасы бар.

Кыргыз Республикасынын жараны.

Кесиптик компетенциялары:

1) Төмөнкүлөрдү билүү (Знания):

Кыргыз Республикасынын Конституциясын; "Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын; "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын; Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын: "Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүңдө"; "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө"; "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө"; "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө"; "Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө"; "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө"; Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын 2002-ж. 28-июнундагы З N 830-II токтому менен бекитилген Кыргыз тилинин жазуу эрежелерин; "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө"; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-ж. 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасын;

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын регламентин; Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин этика кодексин;

мамлекеттик тилди С1 деңгээлинде; кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө расмий тилди.

2) Билгичтиги (Умения):

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо; аналитикалык документтерди даярдоо; мамлекеттик тилди өнүктүрүү чөйрөсүндөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу; кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу; иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү; эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу.

3) Көндүмдөрү (Навыки):

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу; ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү; башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу; компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү (Word, Excel, "ТОКТОМ Мамлекет Про" маалыматтык-укуктук система, ПО "1С", "Инфодокс"  иш кагаздарын  электрондук жүргүзүү система).

 

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас областтары боюнча аймактык бөлүм

Курулуш боюнча мамлекеттик инспектор (Б-Б) – 1 бирдик

Жогорку кесиптик билим: инженердик-курулуш чөйрөсүндө.

Иш стажы жана тажрыйбасы: 5 жылдан кем эмес кесиптик иш тажрыйбасы бар.

Кыргыз Республикасынын жараны.

Кесиптик компетенциялары:

1) Төмөнкүлөрдү билүү (Знания):

Кыргыз Республикасынын Конституциясын; "Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө"" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын;  Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин; Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарын: "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө"; "Республикалык бюджет жөнүндө (тиешелүү жылга карата)"; "Коррупциянын алдын алуу жөнүндө""; ""Шаар куруу жана архитектура жөнүндө""; ""Кыргыз Республикасынын шаар куруу мыйзамдарынын негиздери жөнүндө""; ""Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө""; ""Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө"";  ""Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө""; ""Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө""; ""Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө"";  бюджеттик, атайын жана башка каражаттарды пайдалануу чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларды;

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын регламентин; Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин этика кодексин;

мамлекеттик тилди В2 деңгээлинен төмөн эмес; кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө расмий тилди; чет тилди (билгени абзел).

2) Билгичтиги (Умения):

иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу; эксперттик-аналитикалык иш чараларды жүргүзүү процессиндеги көйгөйлөрдү талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүдө жаңы ыкмаларды интеграциялоо; башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу; кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү; коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө; өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо; ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү; чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.

3) Көндүмдөрү (Навыки):

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу; башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө; маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо; ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу; натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн, элдин алдында сүйлөөнүн ыкмаларын билүү, мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу; компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү (Word, Excel, "ТОКТОМ Мамлекет Про" маалыматтык-укуктук система, ПО "1С", "Инфодокс"  иш кагаздарын  электрондук жүргүзүү система).

 

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен  областтары боюнча  аймактык бөлүм

Курулуш боюнча мамлекеттик инспектор (Б-Б) – 2 бирдик

Жогорку кесиптик билим: инженердик-курулуш чөйрөсүндө.

Иш стажы жана тажрыйбасы: 5 жылдан кем эмес кесиптик иш тажрыйбасы бар.

Кыргыз Республикасынын жараны.

Кесиптик компетенциялары:

1) Төмөнкүлөрдү билүү (Знания):

Кыргыз Республикасынын Конституциясын; "Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө"" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын;  Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин; Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарын: "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө"; "Республикалык бюджет жөнүндө (тиешелүү жылга карата)"; "Коррупциянын алдын алуу жөнүндө""; ""Шаар куруу жана архитектура жөнүндө""; ""Кыргыз Республикасынын шаар куруу мыйзамдарынын негиздери жөнүндө""; ""Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө""; ""Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө"";  ""Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө""; ""Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө""; ""Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө"";  бюджеттик, атайын жана башка каражаттарды пайдалануу чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларды;

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын регламентин; Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин этика кодексин;

мамлекеттик тилди В2 деңгээлинен төмөн эмес; кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө расмий тилди; чет тилди (билгени абзел).

2) Билгичтиги (Умения):

иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу; эксперттик-аналитикалык иш чараларды жүргүзүү процессиндеги көйгөйлөрдү талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүдө жаңы ыкмаларды интеграциялоо; башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу; кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү; коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө; өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо; ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү; чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.

3) Көндүмдөрү (Навыки):

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу; башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө; маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо; ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу; натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн, элдин алдында сүйлөөнүн ыкмаларын билүү, мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу; компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү (Word, Excel, "ТОКТОМ Мамлекет Про" маалыматтык-укуктук система, ПО "1С", "Инфодокс"  иш кагаздарын  электрондук жүргүзүү система).

 

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ысык-Көл жана Нарын областтары боюнча аймактык бөлүм

Курулуш боюнча мамлекеттик инспектор (Б-Б) – 1 бирдик

Жогорку кесиптик билим: инженердик-курулуш чөйрөсүндө.

Иш стажы жана тажрыйбасы: 5 жылдан кем эмес кесиптик иш тажрыйбасы бар.

Кыргыз Республикасынын жараны.

Кесиптик компетенциялары:

1) Төмөнкүлөрдү билүү (Знания):

Кыргыз Республикасынын Конституциясын; "Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө"" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын;  Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин; Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарын: "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө"; "Республикалык бюджет жөнүндө (тиешелүү жылга карата)"; "Коррупциянын алдын алуу жөнүндө""; ""Шаар куруу жана архитектура жөнүндө""; ""Кыргыз Республикасынын шаар куруу мыйзамдарынын негиздери жөнүндө""; ""Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө""; ""Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө"";  ""Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө""; ""Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө""; ""Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө"";  бюджеттик, атайын жана башка каражаттарды пайдалануу чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларды;

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын регламентин; Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин этика кодексин;

мамлекеттик тилди В2 деңгээлинен төмөн эмес; кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө расмий тилди; чет тилди (билгени абзел).

2) Билгичтиги (Умения):

иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу; эксперттик-аналитикалык иш чараларды жүргүзүү процессиндеги көйгөйлөрдү талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүдө жаңы ыкмаларды интеграциялоо; башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу; кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү; коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө; өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо; ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү; чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.

3) Көндүмдөрү (Навыки):

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу; башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө; маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо; ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу; натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн, элдин алдында сүйлөөнүн ыкмаларын билүү, мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу; компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү (Word, Excel, "ТОКТОМ Мамлекет Про" маалыматтык-укуктук система, ПО "1С", "Инфодокс"  иш кагаздарын  электрондук жүргүзүү система).