Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Кыргыз Республикасынын

Эсептөө палатасынын бош

административдик мамлекеттик

жарандык кызмат ордун ээлөөгө

талапкерлерди тандоону өткөрүү

боюнча комиссиясына

 

 

Арыз

 

Мени, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын                                    (бош кызмат ордунун аталышын көрсөтүү керек)                                            бош административдик мамлекеттик жарандык кызмат ордуна ачык тандоого катышууга төмөндөгү документтерди тапшырам:

1) сүрөтү менен кадрларды эсепке алуу баракчасы________ барак;

2) өмүр баяны _________ барак;

3) паспорттун же инсандыгын күбөлөндүргөн документтин көчүрмөсү (паспорттун же инсандыгын күбөлөндүргөн документтин түп нускасы аңгемелешүүдө көрсөтүлөт) _______ барак;

4) зарыл болгон кесиптик билимин ырастаган жогорку билими жөнүндө диплом, эмгек китепчесинин нотариалдык же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматтары тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү ________ барак;

5) В2 же С1 деңгээлинде кыргыз тилин билүү жөнүндө сертификаттын нотариалдык же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү _________ барак;

6) берилген күндөн тартып үч айдын ичинде колдонуу мөөнөтү менен соттуулугу жоктугу жөнүндө маалымкат;

Кыргыз Республикасынын жеке мүнөздөгү маалыматтар чөйрөсүндөгү мыйзамдарында белгиленген тартипте талапкердин жеке маалыматтарын берүүгө, чогултууга жана иштетүүгө макулдугу керек.

 

Фамилия, аты-жөнү__________________ жеке кол тамгасы _________ 

 

Жашаган жеринин дареги           

Телефон № (мобилдик)*              

Электрондук почтанын дареги*                                                                      

Арыз жана документтерди берген күн*                                                          

 

 

 

*Милдеттүү түрдө көрсөтүлүшү керек.

!!! Документтерди жана алардагы маалыматтарды толук толтурулуп тапшыруу керек.

Үлгү: Өмүр баян

Үлгү: Жеке барак