Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Рыскулиев Бадахшан Акматович

Туулган жылы: 16.10.1961-ж.

Туулган жери: Тажик ССРи, Мургап районунун  Баш-Кишлак айылы

Жарандыгы: Кыргыз Республикасы

Билими: жогорку, 1983-жылы Кыргыз Улуттук университетин  аяктаган

Адистиги: экономист

Тил билүүсү: кыргыз, орус тилдери

Кенен маалымат...

Раматилаев Азамат Абдыкадырович

Туулган жылы: 05.06.1981-ж.

Туулган жери: Жалал-Абад облусунун Сузак районунун Каду айылы

Жарандыгы: Кыргыз Республикасы  

Билими: жогорку, 2003-ж. Жалал-Абад мамлекеттик университетин аяктаган

Адистиги: экономист

Тил билүүсү: кыргыз, орус тилдери

Кенен маалымат...

Жумагулов Уран Аскарбекович

Туулган жылы: 06.12.1972-ж.

Туулган жери: Ысык-Көл областынын Пржевальск  шаары

Жарандыгы: Кыргыз Республикасы

Билими: жогорку, 1995-жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетин жана                  2008-жылы  Э.Алиев атындагы КР ИИМ академиясын аяктаган

Адистиги: экономист жана  юрист

Тил билүүсү: кыргыз, орус тилдери (эркин), фарси жана англис тилдеринде сүйлөй алат

Кенен маалымат...

Батиров Пардаали Сулейманович

Туулган жылы: 12.12.1969-ж.

Туулган жери: Душанбе шаарынын  Тельман совхозунун Гулмазар кыштагы

Жарандыгы: Кыргыз Республикасы

Билими: жогорку,  2001-ж. Жалал-Абад коммерциялык институтун жана

2007-ж. Ош мамлекеттик юридикалык институтун  аяктаган

Адистиги: экономист жана юрист

Тил билүүсү: кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдери

Кенен маалымат...

Арзыбаев Мукаш Кадырович
Туулган жыл: 26.04.1964-ж.
Туулган жери: Жалал-Абад облусу, Базар-Коргон району
Улуту: кыргыз
Жарандыгы: Кыргыз Республикасы
Билими: жогорку, 1986-ж. Воронеж мамлекеттик токой чарба институтун , 1995-ж. Кыргыз мамлекеттик университетин аяктаган
Адистиги: инженер, экономист
Тил билүүсү: кыргыз жана орус тилдерди

Кенен маалымат...

Байгазаков Алимжан Топчубаевич
Туулган жыл: 10.09.1962-ж.
Туулган жери: Ош облусу, Алай району, Гулчө айылы
Улуту: кыргыз
Жарандыгы: Кыргыз Республикасы
Билими: жогорку, 1981-ж. Фрунзедеги финансы-экономикалык техникумун, 1989-ж. Кыргыз мамлекеттик университетин аяктаган
Адистиги: экономист
Тил билүүсү: кыргыз жана орус тилдерди

Кенен маалымат...

  • Садовников Вадим Александрович

Туулган жылы: 27.09.1973-ж.

Туулган жери: Чүй областынын  Кант шаары

Улуту: орус

Жарандыгы: Кыргыз Республикасы  

Билими: жогорку, 2001-ж. жана 2009-ж. Башкаруу, укук, финансы жана бизнес эл аралык академиясын аяктаган

Адистиги: “Салык салуу жана казыналык” жана “Юриспруденция”

Тил билүүсү: орус, кыргыз (окуйт жана сөздүк менен которот) тилдери

Кенен маалымат...

 

 

Нурматов Жузупбек Шоконович

Туулган жыл: 14.02.1967-жыл

Туулган жери:  Жалал-Абад облусу, Аксы району, Үч коргон айылы

Улуту: кыргыз

Жарандыгы: Кыргыз Республикасы

Билими: жогорку, 1988-ж. СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университетин аяктаган

Адистиги: Айыл чарбасындагы аудит жана көзөмөл

Тил билүүсү: кыргыз жана орус тилдерди

Кенен маалымат...

Арзыбаев М.К.
Арзыбаев М.К.
Байгазаков А.Т.
Байгазаков А.Т.

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө Конституциялык мыйзамы 2023-жылдын 31-майы № 114

13-берене. Эсептөө палатасынын аудиторунун ыйгарым укуктары, милдети жана жоопкерчилиги

1. Эсептөө палатасынын аудитору:

1) Эсептөө палатасынын ишинин ага бекитип берилген багыттары боюнча жооптуу болуп саналат;

2) өзү жетектеген багыттардагы ишти уюштуруу маселесин өз алдынча чечет жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартат;

3) аудитордук жана/же эксперттик-аналитикалык иштин натыйжалары боюнча отчетко кол коюуга өзгөчө укукка ээ;

4) аудитордук жана эксперттик-аналитикалык иш-чаранын натыйжалары боюнча даярдалган

отчеттун жана/же корутундунун долбоорлорун Эсептөө палатасынын Кеңешинин кароосуна берет;

5) кайрадан аудитти, пландан тышкаркы аудитордук иш-чараларды жүргүзүү жөнүндө;

аудитордук жана/же эксперттик-аналитикалык иш-чараны жүргүзүүнүн мөөнөттөрүн узартуу;

сунушту, жазма буйрукту, сунуштаманы же алардын айрым пункттарын кайра кароо же жокко

чыгаруу жөнүндө сунуштарды Эсептөө палатасынын төрагасына киргизет;

6) кызматтык милдеттерди аткаруу учурунда кызыкчылыктардын кагылышуусу келип

чыккандыгы жөнүндө Эсептөө палатасынын төрагасына жазуу жүзүндө билдирет жана аларды

четтетүү боюнча чараларды көрөт.

2. Эсептөө палатасынын аудитору Эсептөө палатасынын төрагасынын тапшырмасы боюнча:

1) Жогорку Кеңештин, анын комитеттеринин, убактылуу комиссияларынын, парламенттик

фракцияларынын жана депутаттык топторунун жыйналыштарына, Министрлер Кабинетинин,

мамлекеттик жана башка органдардын жыйналыштарына катышат;

2) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана башка органдарында, кесиптик эл аралык

уюмдарда Эсептөө палатасынын атынан иш алып барат;

3) жарандарды жана башка адамдарды кабыл алууну жүргүзөт.

3. Эсептөө палатасынын аудитору Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык

төмөнкүлөр үчүн жоопкерчилик тартат:

1) Эсептөө палатасынын ишинин ага бекитилип берилген багыттары боюнча;

2) аудиттин натыйжаларынын ишенимдүүлүгү үчүн;

3) Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен корголуучу мамлекеттик жана башка сырды

жарыя кылгандыгы үчүн;

4) кызматтык милдеттерин аткарбагандыгы же талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн;

5) кызматтык ыйгарым укуктарын кыянаттык менен жана ашыкча пайдалангандыгы үчүн;

6) Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин Этикалык кодексинин эрежелерин бузгандыгы

үчүн;

7) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандыгы үчүн.

4. Эсептөө палатасынын аудиторунун аракеттеринде (аракетсиздигинде) кылмыштын

курамынын белгилери табылган учурда Эсептөө палатасынын төрагасы тиешелүү материалдарды

Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарына жөнөтөт жана Президентке жана Жогорку

Кеңешке маалымдайт.

14-берене. Эсептөө палатасынын төрагасынын, аудиторунун анты

Эсептөө палатасынын төрагасы жана аудиторлору кызмат ордуна шайлангандан кийин

Жогорку Кеңешинин алдында төмөнкүдөй маанидеги антты берет: "Мен, ..., Кыргыз

Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасынын/аудиторунун кызмат ордуна киришип жатып

Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өзүмдүн милдеттеримди

мамлекеттин жана кыргыз элинин кызыкчылыктарында ак ниеттүү, калыс жана кесипкөйлүк менен

аткарууга ант берем. Эгерде берген антымды бузсам, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында

белгиленген жоопкерчиликти тартам".

15-берене. Эсептөө палатасынын төрагасына жана аудиторлоруна коюлуучу

чектөөлөр жана милдеттер

1. Эсептөө палатасынын төрагасы жана аудиторлору төмөнкүлөргө укуксуз:

1) мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында башка кызмат

орундарды ээлөөгө;

2) жеке өзү же ишенимдүү адамдары аркылуу ишкердик кылууга, уюштуруу-укуктук

формаларына карабастан чарба жүргүзүүчү субъекттерди башкарууга катышууга;

3) тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү билим берүүчү, эксперттик, илимий жана башка

чыгармачылык ишти кошпогондо, башка акы төлөнүүчү ишти жүргүзүүгө;

4) саясий партиянын мүчөсү болууга;

5) эгерде мыйзамдарда башкача каралбаса, мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз

алдынча башкаруу органдарында үчүнчү жактардын ишенимдүү же башка өкүлдөрү болууга;

6) белгиленген тартиптен тышкары мамлекеттик жана башка уюмдардын ардактуу жана

атайын наамдарын, сыйлыктарын жана башка артыкчылык белгилерин алууга (буга илимий жана

спорттук кирбейт);

7) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлүүчү кызматтык иш

сапарларды кошпогондо, жеке жана юридикалык жактардын каражаттарынын эсебинен Кыргыз

Республикасынын чегинен сыртка кызматтык иш сапарларга барууга;

8) кызматтык (кызмат ордунун) милдеттерин аткарууга байланыштуу өздөрүнө белгилүү

болуп калган, мыйзамдар тарабынан жеткиликтүүлүгү чектелген маалыматка киргизилген

маалыматтарды, кызматтык (кызмат ордунун) милдеттерин аткаруу менен байланышпаган

максаттарда жарыя кылууга же пайдаланууга.

2. Ушул беренеде белгиленген чектөөлөрдү жана милдеттерди сактабагандык Эсептөө

палатасынын төрагасын жана аудиторун кызмат ордунан бошотуу үчүн негиз болушу мүмкүн.