Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас областтары боюнча аймактык бөлүмдүн Коллегиясында 2022-жылга карата Чүй областынын Кемин районунун жергиликтүү бюджеттеринин түзүлүшүнө жана аткарылышына, муниципалдык ишканаларынын ишине жана республикалык бюджеттеги айрым мекемелердин бюджеттеринин аткарылышына жүргүзүлгөн шайкештик аудиттин отчету каралды.

Кемин районунда жүргүзүлгөн аудиттердин жыйынтыгында – 52 млн 495,1 миң сом каржылык бузуулар аныкталган, анын ичинен:

 • Кыргыз Республикасынын бюджеттик тутумундагы бюджет долбоорлорун түзүүдөгү жана кароодогу бузуулар – 7 739,2 миң сом;
 • Кыргыз Республикасынын бюджеттик тутумундагы тиешелүү бюджеттерге   которулбаган каражаттар– 344,4 миң сом;
 • капиталдык салымдарга жана курулуш иштерин аткарууга бюдежеттик каражаттарды пайдалануудагы бузуулар – 7 807,7 миң сом;
 • кызматкерлердин эмгегине төлөө жана акчалай түрдөгү жана башка төлөмдөр боюнча ченемден ашык чыгымдар – 937,2 миң сом;
 • ТМБ жана башка чыгымдар боюнча ченемден ашык чыгымдар  - 4 954,4 миң сом;
 • ТМБ нормативден ашыкча запастары жана эсептөөлөрдөгү каражаттар – 549,4 миң сом;
 • бухгалтердик эсепти жүргүзүү тартибин бузуу менен, отчет берүүгө авансаларды берүү – 55,6 миң сом;
 • ашыкча төлөө жана белгиленбеген төлөмдөр – 3 370,2 миң сом;
 • сотко кайрылуу себеби болуп, мекеменин кызматтагы адамдарынын аракеттери (аракетсиздиктери) эсептелген учурда, соттук доолорду аткаруу боюнча каражаттардын чыгымдалышы – 3 730,2 миң сом;
 • негизги каражаттарды кириштөө тартибин бузуу, негизги каражаттардын эскиришин жана материалдык эмес активдерди эсептөөдөгү бузуулар. Белгиленген тартипте эсепке алынбаган, кириштелбеген мамлекеттик (муниципалдык) мүлктүн болушу – 271,8 миң сом;
 • мамлекеттик (муниципалдык) мүлктүн  жана мамлекеттик акча каражаттарынын кем чыгышы (бузулушу, жоголушу, уурдалышы) -173,3 миң сом;
 • тастыкоочу документтер жок туруп, мүлктү жана ТМБларды эсептен чыгаруу жана мамлекеттик (муниципалдык) мүлктү мыйзамга ылайыксыз эсептен чыгаруу – 2 279,1 миң сом;
 • бюджетке ижара акысын өз учурунда чегерүүнү камсыздоо боюнча контролдоонун жана чараларды көрүүнүн жоктугу – 7 797,4 миң сом;
 • мамлекеттик (муниципалдык) мүлктү ижарага берүүдө ижара келишиминин шарттарынын сакталбашы – 100,7 миң сом;
 • мамлекеттик (муниципалдык) мүлктү  пайдаланууда негизги бузууларга кирбеген жана башка бузуулар – 1 603,1 миң сом;
 • бухгалтердик жана башка отчеттуулукту бурмалоо – 1 172,7 миң сом;
 • командировкалык чыгымдарды эсепке алуу боюнча мыйзам талаптарынын сакталбашы – 2,5 миң сом;
 • дебитордук карызды эсепке алуу боюнча бузуулар – 250,0 миң сом;
 • накталай акча каражаттары менен иштөө жана кассалык операцияларды жүргүзүү тартибинин сакталбашы – 111,6 миң сом.

  "Жаңы-Алыш Машина-трактордук станциясы" муниципалдык ишканасынын  ишине жүргүзүлгөн аудиттин материалдары укуктук баа берүү үчүн Чүй областтык прокуратурасына өткөрүлүп берилди.

Кемин районунун бардык аудит жүргүзүлгөн мекемелерине жана уюмдарына аныкталган финансылык бузууларды жана кемчиликтерди жоюу үчүн жазма буйруктар жөнөтүлдү.