Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасы

Ишеним телефону
+996 (555) 500-985
«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз

КР Эсептөө палатасы Ысык-Ата районунун бюджетине жүргүзгөн аудиттин жыйынтыгы боюнча – 87 млн 179,8 миң сом каржы бузууларды аныктады

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас областтары боюнча аймактык бөлүмдүн Коллегиясында 2022-жылга карата Чүй областынын Ысык-Ата районунун жергиликтүү бюджеттеринин түзүлүшүнө жана аткарылышына, муниципалдык ишканаларынын ишине жана республикалык бюджеттеги айрым мекемелердин бюджеттеринин аткарылышына жүргүзүлгөн шайкештик аудиттин отчету каралды.

Чүй областынын Ысык-Ата районунда  жүргүзүлгөн аудиттерде 87 млн 179,8 миң сом финансылык бузуулар аныкталган, анын ичинен:

 • бюджеттик мыйзамдын талаптарына бюджет долбоорунун киреше бөлүгүнүн туура келбеши – 22 059,1 миң сом. 
 • бюджетке төлөмдөрдү эсептөөнүн тууралыгы, толуктугу жана өз учурунда төлөнүшү боюнча, алар боюнча туумдарды, айып пулдарды эсептөө жана төлөө боюнча контролду жүргүзүү чаралардын көрүлбөшү – 101,3 миң сом.
 • бюджетке мамлекеттик (муниципалдык) мүлктү тескөөдөн, мамлекеттик (муниципалдык) мүлктү пайдалануудан алынган каражаттарды, ошондой эле акы төлөнүүчү мамлекеттик (муниципалдык) кызмат көрсөтүүлөрдөн алынган кирешелерди которбоо (өз убагында же толук эмес которуу) -5 354,6 миң сом;
 • Кыргыз Республикасынын бюджеттик тутумундагы бюджеттик чыгымдардын коддору боюнча бюджеттик каражаттарды санкцияланбаган  кайра бөлүштүрүү – 420,9 миң сом;
 • бюджеттик мыйзам менен белгиленген көлөмдөн ашырылган өлчөмдө  жана бөлүү шарттары менен каралбаган максаттарга резервдик фонддун каражаттарын пайдалануу (пайыздык катышта тиешелүү бюджеттин жалпы чыгымдарына карата) – 2 830,9 миң сом.
 • капиталдык салымдарга каражаттарды пайдаланууда жана курулуш иштерин аткаруудагы жана башка бузуулар – 4 014,0 миң сом.
 • кызматкерлердин эмгегине төлөө жана акчалай түрдөгү жана башка төлөмдөр боюнча ченемден ашык чыгымдар – 64,8 миң сом;
 • ТМБ нормативден ашыкча запастары жана эсептөөлөрдөгү каражаттар – 2 423,5 миң сом.
 • бухгалтердик эсепти жүргүзүү тартибин бузуу менен, отчет берүүгө авансаларды берүү – 11,2 миң сом;
 • ашыкча төлөө жана белгиленбеген төлөмдөр – 2 047,1 миң сом.
 • негизги каражаттарды кириштөө тартибин бузуу, негизги каражаттардын эскиришин жана материалдык эмес активдерди эсептөөдөгү бузуулар. Белгиленген тартипте эсепке алынбаган, кириштелбеген мамлекеттик (муниципалдык) мүлктүн болушу – 15 333,7 миң сом;
 • мамлекеттик (муниципалдык) мүлктүн  жана мамлекеттик акча каражаттарынын кем чыгышы (бузулушу, жоголушу, уурдалышы) – 17,7 миң сом.
 • бюджетке ижара акысын өз учурунда чегерүүнү камсыздоо боюнча контролдоонун жана чараларды көрүүнү жоктугу – 19 766,4 миң сом;
 • мамлекеттик (муниципалдык) мүлктү ижарага берүүдө ижара келишиминин шарттарынын сакталбашы – 421,3 миң сом.
 • дебитордук карызды эсепке алуу боюнча бузуулар – 593,0 миң сом.
 • мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү жана башка бузуулар – 11 720,3 миң сом.

Интернационал айыл өкмөтүнүн бюджетинин түзүлүшүнө жана аткарылышына жүргүзүлгөн аудиттин материалдары (акча каражаттарын негизсиз төлөө фактысы боюнча) укуктук баа берүү үчүн Чүй областтык прокуратурасына өткөрүлүп берилди.

Ысык-Ата районунун бардык аудит жүргүзүлгөн мекемелерине жана уюмдарына аныкталган финансылык бузууларды жана кемчиликтерди жоюу үчүн жазма буйруктар жөнөтүлдү.